Fredrik Persson
7 maj - 1juni 2005
medlem i KAOLIN keramikFredrik Persson är medlem i Kaolin sedan hösten 2003 och det är med glädje Kaolin visar Fredriks första separatutställning!
Fredrik utexaminerades från Konstfack, Keramik & Glas 2001 och har sedan dess haft egen verkstad i Örnsberg. Fredriks formspråk är rent och enkelt. Med tunna former, ofta oglaserat och med lite råa kanter ger de ett skört, nästan papperslikt intryck.

Sin debututställning kallar Fredrik för Arena.
Inspirerad av samhällets normer har Fredrik skapat en serie fat i oglaserat stengods. Idén till faten uppkom då han arbetade med kärl och funderade över varför han gillade just dessa kärlformer. Vad är det som styr våra preferenser och känslor för former och färger? Vad är det som styr våra val och våra livsmönster. Fredrik har funderat mycket kring de normer som existerar på samhällets alla nivåer. Från normerna i tvåsamheten och familjen, via umgängeskretsens livsstil och värderingar, till den globala hierarkin mellan världsdelar och länder. Vem sätter normen och vem gagnar den? Hur fria är vi i våra tankar? Med sina fat, ”arenor”, vill Fredrik åskådliggöra hur normerna fungerar; inkluderande, exkluderande, trygghetsskapande eller kvävande? De tummade faten med sina sträva oglaserade ytor förstärker intrycket av normernas slipande effekt på oss som individer.Fredrik Persson
Solberga Ängsväg 13
125 44 Älvsjö
Tel. 08-662 94 73
0730 28 70 30
karlfredrik@bredband.netKAOLIN Hornsgatan 50 - 118 21 Stockholm - 08-644 46 00