Rikard Palmquist
Vendelsö skolväg 4
136 71 Vendelsö
Tel. 0720-01 60 13 rikard.palmquist.ceramics
hotmail.com


HEMSIDA: WWW.

  
   

 

UTBILDNING
2011-2013 MFA, Keramik konst, Högskolan för Design och Konsthantverk vid
Göteborgs Universitet
2003-2009 Kandidatexamen i Keramisk Formgivning, Danmarks Designskole, Bornholm
2001-2002 Keramiklinjen vid Nyckelviksskolan, Lidingö

SEPARATUTSTÄLLNINGAR
2014 Sandjguna cylindrar, Kaolin, Stockholm

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR
2014 Scandinavian Summer IDÉE SHOP Nihonbashi, Tokyo, Japan
2013 Vi jobbar med det… Keramiskt Center, Höganäs
2013 35-årsjubileum, Kaolin, Stockholm
2012 Craft Bornholm Jubileumsutställning, Runde Torn, Köpenhamn, Danmark
2012 Lerverk, Göteborg
2011 Baltic woodfired, samlingsutställning och symposium, Hjorths fabrik, Danmark
2011 Fat på vägg, Kaolin, Stockholm
2011 Grönbechs Gård, Hasle, Danmark
2011 Havet, Nordisk samlingsutställning, Nordens Hus, Torshavn, Färöarna
2011 13byseven, Contemporary Urban Centre, Liverpool, England
2010 13byseven, Islington Mill, Manchester, UK
2010 Project Network, Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus, Danmark
2010 Svanekegården, Svaneke, Danmark
2010 Konstslöjdsalongen, Röhsska Museet, Göteborg
2009 Afgang-09, Examensutställning, Danmarks Designskole, Bornholm
2008 Bornholms Kunstmuseum, Rönne, Danmark
2008 Designer Zoo, Köpenhamn, Danmark
2008 Form och Design Center, Malmö

ARBETSLIVSERFARENHET
2010 Produktionsdrejare, Hjorths fabrik, Rönne, Danmark
2009 Produktionsdrejare, Hjorths fabrik, Rönne, Danmark
2007 Gästlärare i Keramik, Vårdinge Folkhögskola, Vagnhärad
2007 Gästlärare på Keramik linjen, Nyckelviksskolan, Lidingö
2006-2007 Egen verksamhet, Keramik, Reijmyre
2005-2008 Produktionsdrejare, Raus Stenkärls Fabrik, Helsingborg

PRAKTIK OCH ANNAT
2011 Artist in Residence, Svanekegården, Svaneke, Danmark
2010 Artist in Residence, Project Network, Guldagergaard, Skälskör, Danmark
2005 Nordiska Drejmästerskapen, Lidköping
2005 Praktik, Raus Stenkärlsfabrik, Helsingborg
2004 Student helper hos Nic Collins, Devon, England
2004 Praktik, Skansens Krukmakeri, Stockholm

INKÖPT AV
Bornholms Konstförening, Danmark
Handelsbankens Konstförening
Japanska teceremonisällskapet i Sverige

REPRESENTERAD
Hjorths Fabrik i Rönne, Danmark

MEDLEMSKAP
Arts and Crafts Association Bornholm (ACAB)
Kaolin, Stockholm
Keramikgruppen Kaolin / Hornsgatan 50 118 21 Stockholm 08-644 46 00 / info@kaolin.se