Emil Berild
Verkstad:
Halmstadsvägen 23
121 51 Stockholm
073-650 81 16
emil.berild@gmail.com
HEMSIDA:WWW

 

 

Genom att utforska olika typer av former, färger och ytor strävar jag efter
att tillverka intressant och högkvalitativ keramik. Jag blir glad när mina
föremål överraskar eller förbryller. På senare tid har street- och popkonst
varit stora inspirationskällor som givit avtryck i min keramik. Sättet som
denna moderna konst smälter samman med keramiken, ett av världens äldsta
hantverk, fascinerar mig mycket

 
   

 

UTBILDNING
Lärling Leary Letofsky, San Fransisco
1992 San Mateo College, USA
1992 High School, USA

SEPARATUTSTÄLLNINGAR
2013 35-årsjubileum, Kaolin
2013 Vi jobbar med det, Keramiskt Center, Höganäs
2006 Projektrummet, Kaolin, Stockholm

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR
2013 35-årsjubileum, Kaolin
2013 Vi jobbar med det, Keramiskt Center, Höganäs
2011 Fat på vägg, Kaolin, Stockholm
2010 Kopp, Kaolin, Stockholm
2009 Burk med lock, Kaolin, Stockholm

MEDLEMSKAP
Kaolin
KonsthantverkcentrumKeramikgruppen Kaolin / Hornsgatan 50 118 21 Stockholm 08-644 46 00 / info@kaolin.se