- Utställningar - hösten - 2017

Utställningar i galleriet
 
Utställningar i Projektrummet
     
 

Sommarutställning

27.5- 20.8

     
 

Fredrik Persson

26.8-13.9

   
 

Anne Junsjö

16.9-4.10

     
 

Charlotta Eidenskog

 

7.10-25.10

     
 

Malin Grumstedt

28.10-19.11

     
 

Jul på Kaolin

25.11-31.12

     
             

Keramikgruppen Kaolin / Hornsgatan 50 118 21 Stockholm 08-644 46 00 / info@kaolin.se